Reglement

De organisatie behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken in poule-indelingen of wedstrijdschema`s.

Poulesysteem:
De jeugdwedstrijden zullen indien mogelijk verlopen volgens een poulesysteem, zodat de deelnemers meerdere keren kunnen deelnemen tegen verschillende tegenstanders.
Hierbij zijn punten te verdienen welke uiteindelijk worden opgeteld.
De deelnemer met de meeste punten is winnaar van de Poule (1e plaats); de deelnemer die daarop volgt heeft de 2e plaats behaald, gevolgd door de 3e plaats.

Winst = 3 punten
Onbeslist = 2 punten
Verlies = 1 punt
Bij gelijke stand telt de onderlinge uitslag is dit gelijk dan wint de lichtste deelnemer.

Matchmaking beginners dames en heren 18+:
De volwassenen zullen ingedeeld d.m.v. matchmaking. Bij aanmelding zal er zoveel mogelijk getracht worden een tegenstander van gelijkwaardig niveau te vinden, waarna er 1 partij gevochten zal worden.

Wedstrijdduur:
1: 6 t/m 10 jaar 1 x 1 minuut  beslissing
2: 11 t/m 14 jaar 1 x 1.5 minuut  beslissing
3: 15 t/m 17 jaar 1 x 2 minuten  beslissing

4: Volwassenen (18+) 1 x 2 minuten  beslissing ( Hiki-Wake)  1 x 2 minuten  beslissing ( Hiki-Wake)  gewicht  beslissing  1 x 2 minuten (Encho-Sen)

Gewichtsbeslissing zal als volgt genomen worden:

Light / middle weight 5 kg
Heavy weight 8 kg

Indicatie klassen kinderen (waarbij er getracht wordt om zoveel mogelijk rekening te houden met het gewicht, leeftijd, lengte, graad en ervaring):

1. Leeftijd 6 – 7 jaar
2. Leeftijd 8 – 9 jaar
3. Leeftijd 10 – 11 jaar
4. Leeftijd 12 – 13 jaar

5. Leeftijd 14 – 15 jaar

6.Leeftijd 16 – 17 jaar

Nederlands Kampioenschap Shin Kyokushin Kai Jeugd.

Tijdens dit toernooi zal tevens het gesloten NK Jeugd 2019 van de Shin kyokushin organisatie gehouden worden. Diegene van de Nederlandse Shin organisatie die het hoogste eindigt in zijn poule zal zich Nederlands jeugd kampioen in zijn categorie van de Shin organisatie mogen noemen, en zal officieel uitgenodigd worden om deel te nemen aan het Open Nederlands Kampioenschap 2019 op 10 februari 2019 in Almere.

Verboden technieken
Junioren t/m 17 jaar

Alle rechtstreekse stoot / slagtechnieken naar het gezicht, nek- en keelregio met hand en /of elleboog, zoals, seiken, shuto, haito, uraken, hiraken, hiji/empi, etc,

Alle rechtstreekse trappen naar het hoofd, zoals hizageri, maegeri, yokogeri, kakatogeri, Ushiro mawashigeri, kaiten geri zijn ten strengste verboden. Mawashi jodan dient gecontroleerd uitgevoerd te worden
Alle stoot / traptechnieken naar de rug en/of ruggengraat zijn verboden.
Alle stoot / traptechnieken naar het kruis en naar de knieën zijn verboden.
Alle stoot / traptechnieken wanneer een tegenstander down is zijn verboden.
Alle stoot / traptechnieken na “Yame“.
Vastpakken, duwen, klemmen is verboden.
Het bewust, constant en alleen maar ontwijken van het gevecht is verboden.
Steeds buiten de wedstrijdmat komen is verboden.

Toegestane technieken
Junioren

Alle stoot- en slagtechnieken naar de voor- en zijkant van de romp en de benen, zoals
seiken, shuto, haito, uraken, hiraken, hiji / empi.
Alle traptechnieken naar het gehele lichaam, behalve die bij de verboden technieken zijn vermeld zijn toegestaan.

Volwassenen

De volwassen karateka’s (18 jaar en ouder) dienen op de hoogte te zijn van het klassieke kyokushinkai- wedstrijdreglement dat gehanteerd zal worden. Dat betekent dat naast de toegestane technieken bij de junioren de volgende technieken ook zijn toegestaan:

Rechtstreekse trappen naar het hoofd: hiza-, mae-, yoko-, kakato-, jodan mawashi-, ushiro mawashi- en mawashi kaitengeri.

Eventuele vragen hierover kunt u stellen op de coach briefing op de wedstrijddag.

Algemeen
chui ichi – chui ni = genten ichi
chui san – chui yon = genten ni = hansoku make of shikkaku, ter beoordeling van de scheidsrechters