Net als judo heeft karate ook een opvoedkundige kant in zich die noodzakelijk is daar de karateka’s elkaar met het nodige respect moeten bejegenen, want het blijft een sport waar een sterke fysieke kant aan zit.

Dus dicipline en wederzijds respect zijn noodzakelijk.

Bij karate bent u voor 70% indivudueel en 30 % samen met een partner bezig. U worden arm en been technieken aangeleerd waardoor uw coordinatie en balans verbeteren.

Kion:
Het groepsgewijs aanleren van de op zichzelf staande arm en beentechnieken.

Kata:
Bij het onderdeel kata worden de aangeleerde technieken achter elkaar gebruikt in een van te voren vastgesteld patroon. De karateka loopt deze in zijn eigen fysieke ritme om een zo goed mogelijk balans en coordinatie resultaat te verkrijgen.

Kumite:
Bij het kumite onderdeel worden de aangeleerde technieken gebruikt in een gevecht waarbij de leerlingen het geleerde in een veilige omgeving samen beoefenen.

Hoe hoger de graad (band) hoe moeilijker en ingewikkelder de Kion, kata en hoe zwaarder het kumite.