Judo

Judo staat voor de “zachte weg”. Bij deze budodiscipline wordt de kracht van de ander gebruikt. Balansverstoring bij de partner wordt gebruikt om deze te kunnen werpen en vervolgens op de grond te kunnen controleren. Veiligheid en sociaal contact spelen een grote rol. Sportschool Kimaita is aangesloten bij de Judobond Nederland.

Lees meer

Karate

Er wordt lesgegeven in de stijl “Kyokushin karate”. Hoewel deze stijl “full contact” karate is, is er bij beginners alleen sprake van gedoseerd raken. De hoger gegradueerden bepalen zelf de mate van contact. Ook technieken uit het judo, kick-boxing en thai-boxing komen aan bod, zodat de leden allround worden getraind. Sportschool Kimaita is aangesloten bij de Holland Kyokushinkai Tezuka groep.

Lees meer

Budo

De lessen budo (budo betekent krijgskunst) voor de 4- en 5-jarigen zijn opgezet met technieken uit het judo en het karate.
Op 6-jarige leeftijd gaan de kinderen kiezen voor judo of karate.

Zeker Bewegen

Valpreventie, veilig leren vallen en weer opstaan in combinatie met spier- en balans versterkende oefeningen. Tijdens de les wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de sporter en worden de oefeningen hierop aangepast.