Gedragsregels

Wij willen een sportief en gedisciplineerd toernooi organiseren en vragen daarom uw aandacht voor een aantal punten.

De wedstrijden zijn toegankelijk voor elke karateka (of aanverwante discipline) van om het even welke stijl of nationaliteit; de deelnemer dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. Inschrijfformulieren moeten vóór vrijdag 18 januari 2019 in ons bezit zijn.
 2. De volwassen karateka’s (18 jaar en ouder) dienen op de hoogte te zijn van het klassieke kyokushinkai-wedstrijdreglement dat gehanteerd zal worden.
 3. Indien blijkt dat verkeerde gegevens zijn verstrekt (gewicht, leeftijd, ervaring etc.) volgt
  onherroepelijk uitsluiting van deelname aan het toernooi.
 4. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn voor de weging; te laat betekent direct uitsluiting van het toernooi!!!
 5. Scheidsrechters dienen gekleed te zijn in de door hun organisatie voorgeschreven scheidrechterskleding.
 6. Coaches worden verwacht in trainingspak(ken).
 7. Per sportschool worden maximaal 2 coaches toegestaan in de zaal.
 8. Coaches dienen het goede voorbeeld te geven aan hun leerlingen. Wangedrag kan leiden tot verwijdering uit het toernooi van de coach, karateka of desbetreffende sportschool.
 9. Het ondertekenen van het  Disclaimer Form door ouders of wettelijke voogd (junioren) of de betrokken vechter zelf (senioren), waarbij men stelt op de hoogte te zijn van het Kyokushinkai-wedstrijdreglement ontslaat de scheidsrechters en/of organisatoren van elke verantwoordelijkheid.
 10. Alleen coaches die een vechter begeleiden mogen zich in het wedstrijdgedeelte bevinden. Het is aan 1 coach toegestaan om een deelnemer bij de wedstrijdmat te begeleiden, overige coaches dienen buiten het wedstrijdgedeelte te wachten. Het niet deelnemende publiek dient op de tribune te blijven.
 11. De deelnemers dienen tijdig aan te treden bij de wedstrijdmat. Indien de deelnemer niet binnen 1 minuut aanwezig is, heeft de tegenstander automatisch gewonnen.
 12. De deelnemers dienen hygiëne in acht te nemen: een schone Gi zonder gaten en schoon passend protectiemateriaal, schone handen en voeten en kortgeknipte nagels. Dit zal vooraf gecontroleerd worden!!
 13. De deelnemer dient zelf zijn protectiemateriaal mee te nemen.
 14. Verplicht:

Tot en met 14 jaar: scheenwreefbeschermers, handbescherming, suspensoir (heren), hoofdkap en mondbescherming (bitje). Zonder deze materialen kan er niet gevochten worden. (Indien hoofdkap met veilige gezichtsbescherming bitje niet verplicht).

 15 tot en met 17 jaar: scheenwreefbeschermers,  suspensoir (heren), hoofdkap en mondbescherming (bitje). (Indien hoofdkap met veilige gezichtsbescherming bitje niet verplicht).

Zonder deze materialen kan er niet gevochten worden.

18 jaar en ouder:

Suspensoir, bitje

 1. De vrouwelijke deelnemers dienen bij borstvorming beschermingscups te dragen, GEEN borstplaat; suspensoir voor dames is niet verplicht.
 2. De mouwen moeten afgerold zijn en minimaal 10 cm over de elleboog komen.
 3. Beslissingen van de desbetreffende scheidsrechters zijn bindend en onherroepelijk; zij hebben het recht om een wedstrijd te staken als zij menen dat verder vechten onverantwoord is.

Veiligheid van de deelnemers staat voorop !!!!!!